Välkommen till Infiltrationsanlaggning.se

startHär på infiltrationsanläggning.se hittar du det viktigaste du behöver veta när du undrar kring eget avlopp, infiltrationsanläggning med markbädd eller infiltrationsbädd, trekammarbrunnar, slamavskiljare, och allt annat som berör dig som äger hus med eget ansvar för ditt avloppsvatten.

Med allt hårdare krav från myndigheter och kommuner gällande kvaliteten på svenskarnas enskilda avlopp blir det extra viktigt att vara påläst om vad som gäller. Både för att inte skada miljön med miljöfarligt avloppsvatten och för att du själv inte ska bryta mot lagar eller regler.
Här kommer vi samla fakta om alla dessa avloppsrelaterade frågor, en kunskapsbank helt enkelt. Allt från vad en infiltrationsanläggning kostar, till hur den fungerar, till vad du ska tänka på när du ser över olika alternativ för din egen avloppshantering.

Det vi missat att ta upp kan du själv lyfta på vår diskussionssida ”Frågor och svar om avlopp”. Där försöker både vi och andra husägare med erfarenhet av avloppsfrågor att hjälpas åt för att besvara de frågor ni kan tänkas ha kring infiltrationsanläggningar, trekammarbrunnar och allt som hör dem till. Tveka inte att bolla allt från tekniska frågor till offerter och priser, delad kunskap tror vi är dubbel glädje!

Kort fakta om infiltrationsanläggning
För de som kanske är helt obekanta med vad en infiltrationsanläggning är så tänkte vi passa på att ge er en kort information inledningsvis om vad det faktiskt innebär. På ett kort och koncist sätt så kan man säga att en infiltrationsanläggning är ett sätt att filtrera ditt eget avloppsvatten om du har enskilt avlopp till ditt hus. Det inkluderar allt vatten som kommer från toalett, bad, dusch, disk och tvätt. Vattnet i det enskilda avloppet kommer sedan att föras förbi en slamavskiljare, som vanligtvis är en trekammarbrunn. Efter att vattnet gått genom denna slamavskiljare filtreras vattnet ut i marken genom olika rör med hål.

Vattnet kommer sedan att sjunka ner genom olika marklager och själva reningen av vattnet påbörjas genom de olika mikroorganismer som finns i dessa marklager. Det som stannar kvar i slamavskiljaren är endast fasta partiklar, vilket betyder att det inte är någon rening i sig, endast en separerare. Om det är så att din mark inte naturligt består av passande material så finns det en stor chans att du måste göra en markbädd av grus eller sand för att underlätta för vattnet så det kan sjunka ner och renas. När vattnet genomgått dessa steg så kommer det tillslut ner till grundvattnet och leds därmed bort.

Den trekammarbrunn som finns i infiltrationsanläggen behöver tömmas med jämna mellanrum. Själva tömningen av denna brunn är helt beroende på hur stort hushållet är. Det kan ibland vara ett mycket klokt beslut att gå ihop några grannar och ansluta flera hushåll till samma anläggning. Alla hus kommer då att ha sin egen avskiljare men delar på bädden under marken. Förväxla inte denna hantering av vattnet med dränering.