Infiltrationsanläggning kostnad

Som ni säkert har märkt hittills här på sidan så är det lite olika saker som påverkar hur möjligt det egentligen är att anlägga en infiltrationsanläggning. Det skiftar nämligen enormt från tillfälle till tillfälle och detta innebär att det i vissa fall inte ens finns någon plats att ha anläggningen. Det kommer att ställa till med problem, såklart, men det finns sätt att lösa det på, framför allt om det finns andra områden på tomten som passar bättre för att lösa det. Dessutom finns alternativet med en ytlig infiltrationsanläggning, men då kräver det att man har ett frostskydd kring anläggningen. Om man placerar anläggningen någon annanstans på tomten så kommer det innebära att man behöver pumpa avloppsvattnet, vilket i sin tur blir en extra kostnad.

Kostnaden för en typisk infiltrationsanläggning
Vi tänkte fortfarande försöka oss på en någorlunda uppskattning om vad det kan tänkas kosta om man bedömer det hela utifrån ett standardförfarande. Det innebär alltså att uppskattningen görs utifrån antagandet att du har bra förhållanden på din tomt och dessutom är väldigt noga med att ta in många olika offerter. Genom att ta in en mängd olika så kommer du att kunna skapa dig en betydligt bättre utgångspunkt när du ska fatta ett beslut eftersom de olika prisalternativen ligger där mitt framför dig. Ställer du dessa erbjudanden från markentreprenörerna mot varandra så kommer du möjligtvis att kunna pressa priserna, ganska rejält i vissa fall.

För en trekammarbrunn på två kvadratmeter så kommer du att behöva betala omkring 25 000 kronor. Den markbädden som sedan ska stå för själva infiltrationsprocessen med avledningsrören och gruset så kommer du att behöva omkring liknande summa, nämligen 20 000 kronor. Själva arbetet, alltså grävandet och anläggningen av systemet kommer att gå på omkring 25 000, vilket gör att en bra måttstock blir 70 000 kronor. Du kan genom ROT-avdraget minska kostnaderna för arbetet, men inte för material och resor. Vår exempelsumma skulle i så fall bli 12 500 kronor för arbetet.