Markbädd

grävjobbOm det är så att din mark inte lämpar sig för infiltration så kan en markbädd vara räddningen. Markbädden fungerar som en infiltrationsanläggning där reningen sker i ett uppbyggt sandlager istället för i markens naturliga jordlager. I botten av det sandlager man har så samlas vattnet och efter det så leds det ut till exempelvis ett dike. Detta är ett av de absolut vanligaste sätten att lösa enskilda avlopp.

En sådan här markbädd byggs upp av flera olika lager med grus och sand där alla lager har olika funktioner. På vissa platser vill man inte gärna att avloppsvatten tränger in i marken och filtreras, därför gör man oftast så att man tätat markbäddens sidor och botten med en plast- eller gummiduk och sedan leder bort vattnet. En anläggning av den här typen behöver sitt utrymme, vilket innebär att mellan 20 och 50 kvadratmeter kommer att gå åt på din tomt.

Bra att tänka på
Har man gjort allt arbete på ett bra sätt så kommer denna typ av markbädd att alldeles utmärkt stå för en god rening av vattnet. Fosfor är dock ett problem som kan uppstå och man bör vidta åtgärder för att få bukt med problematiken med uppbyggandet av fosfor. I markbäddar som inte är tätade är det svårt att veta exakt hur förhållandena ser ut eftersom provtagning av vatten blir svårt. En markbädd ska dessutom alltid förses med en inspektionsbrunn, dessutom är det också bra att undersöka luftningsröret med jämna mellanrum. Marken ovanför bädden ska vara fri från växtlighet och får inte heller vara en plats som utsätts för tryck, som exempelvis parkering.