Slamavskiljare

slamavskiljareSlamskiljaren är den delen av infiltrationsanläggningen som är förbehandlingen av det avloppsvatten som hushållet producerar. Det finns de produkter som faktiskt har en egen slamskiljare, som exempelvis toaletter. Där blir det då direkt, i anslutning till toaletten, lätt att skilja det fasta från det blöta som går vidare till rening.

Den vanligaste av slamavskiljare är trekammarbrunnen som består av tre olika kammare. I denna behållare så fastnar de grövre partiklarna som finns i avloppsvattnet och detta gör det för att nästkommande steg i reningsprocessen inte ska täppas igen. Mycket av det som kommer i avloppsvattnet är dock redan lösta partiklar, vilket innebär att det inte är speciellt mycket som kommer att fastna i det första steget. Därför kommer det att behövas något mer som kan föra reningsprocessen vidare, vilket också Miljöbalken tydligt uttrycker när det gäller hushåll med enskilt avlopp.

Storlek och skötsel
Storleken på trekammarbrunnen bestäms av hur hårt hushållet påfrestar systemet. Ju fler människor, desto mer avloppsvatten och desto större brunn kommer man att behöva ha. Normalt brukar en brunn på två kvadratmeter räcka för ett normalt hushåll och ska placeras på ett sätt som gör det lätt för slamsugarfordon att komma åt den. Detta slam är inte speciellt gödningsvänligt, så det finns ingen mer funktion i kretsloppet för detta.

För att denna trekammarbrunn ska fungera på ett bra sätt så måste den också tömmas med jämna mellanrum. Kommunen står för tömningen och det brukar oftast ske en gång per år, men det är viktigt att inspektera den så allt fungerar som det ska.